ذوب آهن به دنبال هتریک در حذفی

فینال جام‌حذفی در روز ۱۱ خرداد برگزار می‌ شود. ذوب‌آهن برای چهارمین بار و نفت برای اولین بار در فینال جام‌حذفی حاضرند.

به گزارش میدان نیوز به نقل از “ورزش سه”، فینالیست های جام‌حذفی در ادوار مختلف به قرار ذیل هستند. عدد داخل پرانتز نوبت و تعداد حضور تیم مورد اشاره را در فینال نشان می‌ دهد. اگر ذوب‌آهن برنده و قهرمان شود، به دسته تیم های استقلال، پرسپولیس، سپاهان و ملوان می‌ پیوندد که حداقل ۳ بار قهرمان شده اند.

نکته: در سال ۵۶، ۲ نوع جام‌حذفی مختلف در ایران برگزار شد.

۱۳۵۵ملوان: تراکتورسازی ـ ملوان؛ جام‌حذفی فدراسیون

۱۳۵۶ استقلال: هما ـ استقلال؛ جام‌حذفی فدراسیون

۱۳۵۶ پاس: دارایی ـ پاس؛ جام‌حذفی فدراسیون

۱۳۶۵ ملوان (۲): خیبرخرم آباد ـ ملوان (۲)؛ جام‌حذفی شاهد

۱۳۶۶ پرسپولیس: ملوان (۳) ـ پرسپولیس؛ جام‌حذفی شاهد

۱۳۶۷ شاهین اهواز: ملوان(۴) ـ شاهین اهواز؛ جام‌حذفی شاهد

۱۳۶۹ ملوان(۵): استقلال (۲) ـ ملوان (۳)؛ جام آزادسازی خرمشهر

۱۳۷۰ پرسپولیس(۲): ملوان ۶ ـ پرسپولیس (۲)؛ جام آزادسازی خرمشهر

۱۳۷۲ سایپا: جنوب اهواز ـ سایپا؛ جام آزادسازی خرمشهر

۱۳۷۳ بهمن: تراکتورسازی(۲) ـ بهمن؛ جام آزادسازی خرمشهر

۱۳۷۴ استقلال(۳): برق شیراز ـ استقلال(۲)؛ جام آزادسازی خرمشهر

۱۳۷۵ برق شیراز(۲): بهمن(۲) ـ برق شیراز؛ جام آزادسازی خرمشهر

۱۳۷۷ پرسپولیس(۳): استقلال(۴) ـ پرسپولیس(۳)؛ جام آزادسازی خرمشهر

۱۳۷۸ استقلال(۵): بهمن(۳) ـ استقلال (۳)؛ جام آزادسازی خرمشهر

۱۳۷۹ فجرشهیدسپاسی: ذوب‌آهن ـ فجرشهیدسپاسی؛ حذفی ایران

۱۳۸۰ استقلال(۶): فجرسپاسی(۲) ـ استقلال(۴)؛ حذفی ایران

۱۳۸۱ ذوب‌آهن (۲): فجرسپاسی(۳) ـ ذوب‌آهن؛ حذفی ایران

۱۳۸۲ سپاهان: استقلال(۷) ـ سپاهان؛ حذفی ایران

۱۳۸۳ صبا باتری: ابومسلم ـ صبا باتری؛ حذفی ایران

۱۳۸۴ سپاهان(۲): پرسپولیس (۴) ـ سپاهان(۲)؛ حذفی ایران

۱۳۸۵ سپاهان (۳): صبا(۲) ـ سپاهان(۳)؛ حذفی ایران

۱۳۸۶ استقلال(۷): پگاه گیلان ـ استقلال(۵)؛ حذفی ایران

۱۳۸۷ ذوب‌آهن (۳): راه‌آهن ـ ذوب‌آهن (۲)؛ حذفی ایران

۱۳۸۸ پرسپولیس(۵): گسترش فولاد ـ پرسپولیس(۴)؛ حذفی ایران

۱۳۸۹ پرسپولیس(۶): ملوان(۷) ـ پرسپولیس(۵)؛ حذفی ایران

۱۳۹۰ شاهین بوشهر: استقلال(۸) ـ شاهین بوشهر(۶)؛ حذفی ایران

۱۳۹۱ سپاهان (۴): پرسپولیس (۷) ـ سپاهان (۴)؛ حذفی ایران

۱۳۹۲ تراکتورسازی (۳): تراکتورسازی (۳) ـ مس کرمان؛ حذفی ایران

۱۳۹۳ ذوب‌آهن (۴): نفت‌تهران ـ ؟ ؛ حذفی ایران

Go to TOP