دومین مجمع شورای عالی بسیج ورزشکاران استان اصفهان به روایت تصاویر

دومین مجمع شورای عالی بسیج ورزشکاران استان اصفهان به میزبانی باشگاه ذوب آهن و با حضور مسئولان ورزشی و فرهنگی شهر برگزار شد.

Go to TOP