خبر خوش برای ورزش سنگنوردی

سنگنوردی و المپیک ژاپن

سنگنوردی باخیل عظیم از طرفداران خود در جهان در حال ورود به المپیک ۲۰۲۰است.

به گزارش میدان نیوز، سنگنوردی یا صخره نوردی نوعی ورزش وتفریح است که فرد با استفاده از طناب و ابزار مخصوص اقدام به بالا رفتن ازدیواره های طبیعی ومصنوعی (سالن)می کندواز رشته های :دیواره نوردی ،سنگنوردی اسپورت،بولدرینگ وسنگنوردی سالنی(سرعت،بولدرینگ ودرجه ی سختی مسیر)تشکیل شده است وهر ورزشکار بسته به نوع توان وقدرت به یکی یا چند رشته فعالیت می کند.

*خبر خوش برای ورزش سنگنوردی

سنگنوردی رشته ای هیجانی وجذاب است، که در طبیعت وسالن انجام می شود. حال با توجه به اینکه هیات رئیسه کمیته بین الملی المپیک IOC ورود هر ۵ رشته (رشته های سافت بال/بیس بال، کاراته، سنگنوردی، قایقرانی بادبانی و اسکیت ) پیشنهادی ژاپن به المپیک توکیو را تایید کرده است . براساس نظر هیات رئیسه IOC پیشنهاد ورود هر ۵ رشته به مجمع ماه آگوست ریو داده شده  که با تایید هیات رئیسه کمیته بین المللی المپیک در توکیو حضور خواهند یافت. بر همین اساس سنگنوردی نیز باخیل عظیم از طرفداران خود در جهان در حال ورود به المپیک ۲۰۲۰است.

با این اتفاق کشورمان که از قهرمانان بنامی در رشته سنگنوردی بهره می برد به طور حتم حرفهای زیادی برای گفتن در این مسابقات دارد وکسب مدالهای رنگارنگ در المپیک دور از ذهن نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران

Go to TOP