با حضور شهردار اصفهان برگزار شد؛

سقوط آزاد در جشنواره ملی ورزشی زاینده رود/ تصاویر

اولین روز از جشنواره ملی ورزشی زاینده روز به همت هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان عصر دیروز در مجموعه ورزشی آبشار با حضور شهردار اصفهان برگزار شد.

به گزارش میدان نیوز، اولین روز از جشنواره ملی ورزشی زاینده روز به همت هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان عصر دیروز در مجموعه ورزشی آبشار با حضور دکتر جمالی نژاد، شهردار اصفهان برگزار شد.

Go to TOP