پیشنهادات فدراسیون جهانی کاراته برای تعیین سهمیه المپیک 2020

اختصاص ۳ سهمیه کومیته به مردان و ۳ سهمیه کومیته به بانوان

فدراسیون جهانی کاراته پیشنهادات خود برای تعیین سهمیه المپیک ۲۰۲۰ را اعلام کرد.

به گزارش میدان نیوز، و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، فدراسیون جهانی کاراته الگوی توزیع سهمیه المپیک را به شکل زیر توضیح داد:

مجموعاً ۸۰کاراته کا در المپیک ۲۰۲۰ توکیو حضور خواهند داشت.این ۸۰ نفر در ۸ گروه ۱۰نفره دسته بندی می شوند.

۵ وزن معمول فعلی هم در ۲ بخش مردان و زنان به ۳ وزن تغییر می کند و در المپیک توکیو۳وزن کومیته و یک کاتارو در بخش مردان و ۳ وزن کومیته و یک کاتارو در بخش بانوان حضورخواهند داشت.

معیار انتخاب ملی پوشان بسته به کیفیت مسابقات آنان خواهد بود. در هر گروه ۱۰ نفره الزاماً باید نمایندگان ۵ قاره جهان حضور داشته باشند و کشور میزبان هم از سهمیه ویژه در هر دسته برخوردار است.

همچنین ورزشکارانی که نمی توانند بنا به هر دلیلی درمسابقات بزرگ شرکت کند با تصمیم هیئت اجرایی wkf از سهمیه وایلد کارت برخوردار خواهند شد علاوه بر این به رنکینگ های سالیانه و ماهیانه wkf توجه دوچندان می شود.

اما مدل کسب سهمیه المپیک چند مسیر مختلف خواهند داشت که این مدل و این شیوه توزیع سهمیه المپیک طوری طراحی شده که به شیوه اجرایی فعلی مسابقات جهانی آسیبی نزند.

اوزان المپیکی پیشنهادی به شرح ذیل اعلام شد:

در بخش مردان/

دسته اول: وزن ۶۷-کیلوگرم(ادغام اوزان ۶۰-و ۶۷-کیلوگرم)

دسته دوم: وزن ۷۵-کیلوگرم

دست سوم: وزن ۷۵+کیلوگرم(ادغام اوزان ۸۴-و ۸۴+کیلوگرم)

به اضافه کاتا

در بخش بانوان/

دسته اول: وزن ۵۵-کیلوگرم(ادغام ۵۰-و۵۵-کیلوگرم)

دسته دوم: وزن ۶۱-کیلوگرم

دسته سوم: وزن ۶۱+کیلوگرم(ادغام وزن ۶۸-و ۶۸+کیلوگرم)

به اضافه کاتا

 

Go to TOP