تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان اعلام شد

ششمی نعمتی در ریکرو و دومی ایران در کامپوند تیمی

زهرا نعمتی در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در بخش معلولین ششم است.

به گزارش میدان نیوز، فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان تازه‌ترین رده‌بندی خود را امروز اول دسامبر اعلام کرد که زهرا نعمتی پرچم‌دار کاروان ایران در المپیک ریو و قهرمان کشورمان در پاراالمپیک در بخش معلولین در رده ششم قرار دارد.

در کامپوند تیمی مردان ایران در رده دوم جهان جای گرفته است رده‌بندی کامل به شرح زیر است:

انفرادی:

کامپوند: اسماعیل عبادی (۲۳) ، یاسر عمویی (۵۳)، امیر کاظم‌پور (۶۹)، امید طاهری (۷۱)، افسانه شفیع (۶۵)، سکینه قاسم‌پور (۷۷) و مریم رنجبر (۸۶)

ریکرو: صادق اشرفی (۱۰۰)، میلاد وزیری (۱۳۳)، مجید میررحیمی (۲۰۰)، زهرا نعمتی (۵۵) و ملیکا عبدالکریمی (۸۸)

ایران در کامپوند و ریکرو میکس به ترتیب در رده هفدهم و بیست و چهارم قرار دارد.

ایران در ریکرو تیمی زنان در رده بیست و هفت، در ریکرو تیمی مردان در جایگاه سی و دوم، در کامپوند تیمی مردان در رده دوم و در کامپوند تیمی زنان در جایگاه هجدهم جهان قرار دارد.

 

Go to TOP