بیانیه فدراسیون هندبال در واکنش به حاشیه‌های اخیر

ورزش عرصه پاکی و راستی و مروت است/ مخالف هرگونه هتاکی و تخریب هستیم

فدراسیون هندبال در واکنش به حاشیه سازی های اخیر درباره انتخابات فدراسیون هندبال بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش میدان نیوز، در بیانیه فدراسیون هندبال آمده است: ورزش عرصه پاکی و تندرستی و منش های پهلوانی است. ورزش عرصه مردان نیک سرشت و درست کردار و خوش گفتار است. ورزش فی نفسه با خود راستی و درستی و سلامتی روح و روان را می آورد.

در این محیط پاک و سلامت بی حرمتی و هتک حرمت جایی ندارد و تحت هر شرایطی و به هر بهانه ای که فرد یا افرادی بخواهند دیگران را مورد تخریب کلامی یا قلمی قرار دهند، از نظر جامعه و افکار عمومی و بخصوص خانواده بزرگ ورزش محکوم هستند.

سربسته گفتیم تا آن معدود افرادی که در فضای مجازی آنهم به بهانه هندبال و انتخابات هندبال دست به تخریب عزیزان زحمت کش و پرتلاش رسانه ای می زنند، بدانند که این شیوه نخ نما شده را هیچ عقل سلیمی تایید نمی کند.

البته یقینا عزیزانی که مورد هجمه قرار گرفته اند، خودشان از راههای قانونی اقدام خواهند کرد چرا که فدراسیون هندبال از ریشه و بن مخالف اینگونه تحرکات است و به شدت هم این جوسازی ها را محکوم می کند.

فارس

Go to TOP