با محرومیت سه ماهه از حضور در مسابقات

فدراسیون بسکتبال مدیرعامل شیمیدر را نقره داغ کرد

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال مدیرعامل باشگاه شیمیدر را به دلیل تخلفات انضباطی با سه ماه محرومیت روبرو کرد.

به گزارش میدان نیوز، و به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال با حضور نمایندگان دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، اداره کل دفتر حقوقی و اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان و کلیه اعضاء کمیته، برگزار و با استناد به گزارش ناظران و داوران مسابقات پتروشیمی بندرامام-شیمیدر، شهرداری اراک-شیمیدر  و دانشگاه آزاد-شیمیدر و با توجه به تذکر کتبی طی نامه شماره ۴۲۴۷/۲۴۴ مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۵  و با در نظر گرفتن جمیع جهات اتخاذ گردید، آقای امیرحسین صفرزاده مدیر فنی تیم بسکتبال شیمیدر تهران به علت اعتراضات پیاپی و اهانت و توهین به مسئولین فدراسیون، به استناد مواد ۷ و ۸ از آئین نامه انضباطی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون، به اتفاق آراء به سه ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و همراهی تیم شیمیدر تنبیه گردید.

لازم به توضیح است که دو ماه از مدت محرومیت مذکور از تاریخ ۹۵٫۱۰٫۲۰  لغایت ۹۵٫۱۲٫۲۰ اجرایی بوده و یک ماه انتهایی از مدت محرومیت تا پایان فصل مسابقاتی ۹۶-۹۵ معلق و درصورت ارتکاب هرگونه تخلفی از سوی ایشان، مدت مذکور نیز اجرایی خواهد شد.

 

Go to TOP