ایلیومژینوف در تهران

رئیس فدراسیون جهانی شطرنج به ایران می‌آید

ایلیومژینوف رئیس فدراسیون جهانی شطرنج تا ١٠ روز دیگر به ایران سفر می‌کند.

به گزارش میدان نیوز، تهران ٢٢ بهمن تا ١۵ اسفندماه میزبان رقابت‌های قهرمانی شطرنج بانوان جهان است. مسابقاتی که با حضور ۶۴ شطرنجباز از سراسر جهان برگزار خواهد شد.

این دومین میزبانی بزرگ شطرنج بانوان ایران است. سال گذشته نیز تهران میزبان مرحله دوم رقابتهای جایزه بزرگ شطرنج بانوان جهان بود.

قرار است تا جفری بورگ نماینده فدراسیون جهانی شطرنج هفته آینده برای بررسی مجدد شرایط میزبانی به ایران بیاید و پس از آن نیز ایلیومژینوف رئیس فدراسیون جهانی شطرنج به ایران می آید.

ایلیومژینوف تیرماه نیز در حاشیه رقابت‌های قهرمانی مدارس آسیا به ایران سفر کرده بود.

فارس

Go to TOP