مجمع انتخاباتی هیأت چوگان اصفهان برگزار شد؛

حسین جعفری رئیس هیأت چوگان اصفهان باقی ماند+ تصاویر

مجمع انتخاباتی هیأت چوگان استان اصفهان از ساعت ۱۱ امروز با حضور حجت االه دهخدایی، رییس فدراسیون چوگان، محمد سلطان حسینی، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان و اعضای مجمع انتخاباتی در سرای ورزشکاران استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش میدان نیوز، مجمع انتخاباتی هیأت چوگان استان اصفهان از ساعت ۱۱ امروز با حضور حجت االه دهخدایی، رییس فدراسیون چوگان، محمد سلطان حسینی، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان و اعضای مجمع انتخاباتی در سرای ورزشکاران استان اصفهان برگزار شد.

حسین جعفری که تنها کاندید ریاست این هیأت بود موفق شد تمامی ۱۶ رای مجمع را بدست آورد و برای چهار سال دیگر در ریاست هیأت چوگان استان اصفهان ابقاء شد.

Go to TOP